• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Case 1: KRC Accountants en Adviseurs B.V. te Wezep (Gld)

Vraag: Kunt u ons helpen bij het verhogen van de productiviteit en kwaliteit t.b.v. het samenstellen van jaarrekeningen en fiscale aangiften?

Aanpak: Opstellen van de waardepropositie, waarde stroom analyses van de bedrijfsprocessen, ontwerpen van nieuwe processen en besturing, Proces Innovatie.

Resultaat: Vergroting Waardecreatie naar klanten, forse reductie doorlooptijd, sterke toename productiviteit in de operatie.

Marius van de Groep, Directeur: Het proces heeft ons bewust gemaakt van de waarde die we laten zitten in onderhanden werk en debiteuren. Wij dachten door automatisering een oplossing te krijgen. Door een innovatie van de bedrijfsprocessen is er een grote stap voorwaarts gemaakt.

 

Case2: Coldenhove Papier te Eerbeek (Gld)

Vraag: Kunt u ons helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een gestructureerd innovatieproces?

Aanpak: New Engine heeft samen met Coldenhove een nieuwe werkwijze opgezet waarbij gestructureerd wordt geïnnoveerd. Het betreft de implementatie van een het systematisch innovatie proces en het management van dit proces. Ook Portfolio Management en Pijplijn Management maakten onderdeel uit van het veranderproces.

Resultaat: Een goed lopend innovatie proces, inclusief procesbesturing dat met enthousiasme wordt uitgevoerd in de organisatie. Het overzicht, de slagvaardigheid en de kwaliteit van de besluitvorming zijn vergroot.

R. Sportel, Manager I&D: Elke stap in het proces wordt weloverwogen genomen, waardoor beslissingen sneller en goed onderbouwd kunnen worden genomen. Buikgevoel en feiten met elkaar in evenwicht! We hebben duidelijker in kaart hoeveel we aan innovatie besteden. En natuurlijk lukt niet alles, echter ook de risico’s worden goed in kaart gebracht en we kunnen nu pro-actief hierop sturen.

 

Case 3: HS Reklame te De Wijk (Dr)

Vraag: Hoe een nieuwe onderscheidende dienstverlening duurzaam in de markt te zetten?

Aanpak: Opstellen van een waardepropositie voor nieuwe diensten, Ontwikkelen en invoeren van nieuwe bedrijfsprocessen (waardestroom analyses) en verdienmodellen.

Resultaat: De diensten van HS Reklame zijn nu als volgt gepositioneerd: ruim boven de productiebedrijven voor visuele middelen en onder de exclusieve reclamebureaus. Het gehele bedrijfsproces, inclusief gebouw en bijbehorende uitstraling zijn in balans gebracht met deze positionering.

Hans Stoker, Directeur-eigenaar: Ik heb meer inzicht in het eigen bedrijf gekregen. Het is duidelijk geworden welke richting het op moet gaan. Er zijn vervolgens diverse veranderingen doorgevoerd die veel bijdragen aan het resultaat. Er is een flinke slag gemaakt.

 

Case 4: Philips BiometriX te Eindhoven (NBr)

Vraag: De doorlooptijd dient te worden verkort met een factor 3. We hebben behoefte aan een logistiek besturingssysteem die dit mogelijk maakt?

Aanpak: Na een procesanalyse werd duidelijk dat het onderhanden werk niet onder controle was. De logistieke aansturing vond plaats op basis van procesindeling op technologische gronden. Er zijn plantrajecten gedefinieerd en een praktisch logistiek besturingssysteem is geïmplementeerd. Met 3 eenvoudige regels is de complexe high-tech productieomgeving bestuurbaar.

Resultaat: De doorlooptijd doelstelling is gehaald in 3 maanden tijd! Doordat de doorlooptijd zo sterk is verkort is de kwaliteit parallel hieraan sterk verbeterd.

J. de Jong van Beek en Donk, Operations Manager: De samenwerking verliep heel prettig; de geleverde oplossing was praktisch en eenvoudig. Dat maakt het krachtig. Het is werkelijk ongelofelijk dat in zo’n korte tijd dit resultaat is bereikt.