• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Hoe weet ik of in mijn situatie de doorlooptijd kan worden verkort?

Bepaal voor uw proces de theoretische doorlooptijd. Dit is de tijd die nodig is om 1 product (item/dienst/..) te vervaardigen van begin tot eind van het proces, zonder wachttijd. Bepaal de huidige doorlooptijd. Deel de huidige doorlooptijd (gemiddelde) door de theoretische doorlooptijd. Als dit meer dan een factor 3 is dan is er ruimte voor verbetering. Onze ervaring is dat deze factor in sommige gevallen wel tot meer dan een factor 10 kan bedragen. In die situaties ligt het geld voor u voor het oprapen.

Wat zijn de voordelen van een korte doorlooptijd?

Een korte doorlooptijd heeft o.a. als voordeel: minder kapitaalbeslag tgv lagere voorraden/onderhanden werk hogere kwaliteit omdat terugkoppeltijd bij fouten korter is; ook is kans op beschadigingen lager; bij diensten is het voordeel dat men niet iedere keer weer opnieuw moet inwerken in een dossier.

Wat betekent het voor medewerkers in de organisatie als de doorlooptijd enorm wordt verkort?

Medewerkers zien op de werkvloer dat er minder onderhanden werk is. Dit kan de angst oproepen dat het slecht gaat met het bedrijf. Er is een gebrek aan voldoende werk. Ook ontstaat er meer overzicht en transparantie. Als een medewerker minder presteert, dan valt dit direct op. Dit kan bij medewerkers een gevoel van ''Big Brother is watching you” oproepen. Medewerkers waren in het verleden vrij om te kiezen in welke klussen/opdrachten/partijen men ging werken. In de praktijk kiest men vaak dat werk uit wat het prettigst is. Dat werk is vaak ook niet het meest optimale voor het bedrijf. Bij korte doorlooptijden ontbreekt vaak de keuze. Men moet werken aan dat wat voorhanden is. Ook wordt er meer verwacht van medewerkers dat men meerdere taken kan uitvoeren. Meer multifunctioneel werken. Dit zijn enkele belangrijke veranderingen voor medewerkers in de organisatie. Een aantal hiervan kunnen extra motivatie oproepen, zonder coaching en aansturing roepen een aantal veranderingen grote weerstand op onder medewerkers.