• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

 

Er wordt altijd gestart met het observeren van de situatie, hoe werken mensen, hoe reageren mensen op elkaar. En luisteren waarom men op deze wijze handelt, of het nu de directie betreft, of de mensen op de werkvloer. Door juist hele simpele vragen te stellen, komen we achter de werkelijke oorzaak van de tekortkomingen. Deze stappen vormen de eerste aanzet voor brede bewustwording van de situatie in de organisatie. Vervolgens worden samen met de mensen uit de organisatie de doelen vastgesteld. Met eenvoudige tot, indien nodig, geavanceerde methoden en tools worden de problemen geanalyseerd en oplossingen aangereikt. Een collectief geloof en vertrouwen leidt tot baanbrekende resultaten!

 

Nieuwe businessmodellen met maatschappelijk verantwoord ondernemen
De uitgebreide ervaring en ''best practises'' worden aangewend om tot nieuwe gedragen concepten te komen. Zo wordt bijvoorbeeld ook een 'serieus game'  gespeeld om de juiste mindset in de organisatie te bewerkstelligen. Losbreken uit de oude vertrouwde patronen. Tegenstanders blijken later de grootste voorstanders te worden van de nieuwe werkmethodieken. Sociale innovatie in optima forma. Er zijn nu meer trekkers aan de kar, dat scheelt nogal wanneer het op implementatie aankomt. Als de organisatie op een hoger niveau opereert, biedt dit mogelijkheden voor nieuwe business modellen en nieuwe product-markt combinaties. Met belanghebbenden worden deze nieuwe mogelijkheden uitgewerkt tot goed doortimmerde business cases. Zo kunnen van idee tot implementatie risico's en onzekerheden worden gemanaged. Een mensgerichte en praktische aanpak van analyse tot implementatie zorgt voor kortere levertijden en kansen voor nieuwe business modellen. Maatschappelijk verantwoord innoveren is de drijvende kracht voor succes op lange termijn.